qurdalamaq

qurdalamaq
f.
1. Bir şeyi əli ilə və ya başqa bir şeylə əlləşdirmək, yerindən tərpətmək, qarışdırmaq, o tərəf-bu tərəfinə toxunmaq. Şeyləri qurdalamaq. – Rəhim bəy dodaqaltı gülümsədi, böyründəki maşanı götürüb manqalın közlərini qurdaladı. M. Hüs.. // Əli ilə araşdırmaq. <Fərhad> sağ cibini qurdaladı. Bir loğma quru qara çörək tapdı. Ə. Vəl..
2. Qaşımaq, toxunmaq, əlləşdirmək, qıcıqlandırmaq. Yaranı qurdalamaq.
3. məc. Təzələmək, üstünü açmaq, yaxud yaddan çıxmış bir şeyi təzədən yada salmaq. Mən məsələni çox da qurdalamaq istəməyərək, intibahnaməni oxumağa başladım. M. S. O.. Keçmişlərini qurdalamaq, onu yaxından tanımaq arzusu gündəngünə artırdı. A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • qurdalama — «Qurdalamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşmək — 1. f. 1. Qazımaq, qazıyıb açmaq, qurdalamaq (torpağı, qumu, külü və s. ni). . . <Pələng də> məni görmüşdü. Pəncəsi ilə acıqlı acıqlı yeri eşir, dırmalayırdı. A. Ş.. Səlim ilğım kolunun dibini balaca bel ilə eşməyə başladı. S. Rəhimov 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quzğalamax — (Dərbənd) qurdalamaq. – Doşabi quzğalamasa, dib tutar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sümbə — (Şərur) sobanın külünü qurdalamaq üçün ucu əyri şiş …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • maşalamaq — f. Maşa ilə qurdalamaq. Ocağı maşalamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oyalamaq — f. Qurdalamaq, qarışdırmaq, altını üstünə çevirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarışdırmaq — f. 1. Bir şeyi başqa şeyə qatıb, bir birindən ayrılmayacaq, yaxud çətin ayrılacaq hala salmaq. Una qənd qarışdırmaq. Çaxırı su ilə qarışdırmaq. Qumu əhənglə qarışdırmaq. // İki və ya çox şeyi bir birinə qatıb birləşdirmək. . . Karvan oğlanları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”